Hekimlerimiz
Doktorlarımız

DR.  GÜRKAN YURTERİ

28/09/2002 İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı (Başarılı)
1999 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji ABD. Hemodiyaliz Eğitimi (3 ay sertifika programı)
1992-1997 Şişli Etfal Hastanesi Dahiliye ve Nefroloji Kliniği , İSTANBUL
1996 Bursa Uludağ Ünv. Periton Diyalizi Eğitimi (1 ay)
1986-1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

TECRÜBE :
2009- .....  Memorial Hastanesi
2008-2009 Acıbadem Maslak Hastanesi
2005-2006 SP.Ermeni Hastanesi Dahiliye Klinigi
1997-2004 Bakırköy Yaşar Hastanesi Dahiliye ve Hemodiyaliz Ünitesi sorumlu hekimi
1993-2000 Acıbadem Hastanesi Acil Dahiliye Hekimliği
1995-1997 Florans Nigtingale Hastanesi Hemodiyaliz-Nefroloji Kliniği
Mart-Ekim-97 Şişli Etfal Hastanesi Nefroloji Kliniği'nde uzman hekim

YAYINLAR :
1. Renal Amiloidozda ACE KULLANIMI (Şişli Etfal Hastanesi dergisinde yayınlandı.)
2. Tedaviye Cevap Vermeyen Nefrotik Sendromlarda Kaptopril Kullanımı (Klinik Bilimler ve Doktor Dergisinde yayınlandı.)
3. Kallman Sendromu ve FMF vakası (Şişli Etfal Hastanesi Tıp Dergisinde yayınlandı.)
4. Hemodiyalizin Plazma Endotelin l Düzeyi Üzerine Etkisi (Klinik Bilimler ve Doktor Dergisinde yayınlandı.)
5. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Pruritus ve Plazma Histamin Düzeyi Arasındaki İlişki (Şişli Etfal Hastanesi Tıp Dergisinde Yayınlandı.)
6. Hemodiyaliz Hastalarında, Standart Heparin ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin , Plazma Lipidleri ve Lipoprotein Lipaz Aktivitesi Üzerine Etkileri (Klinik Bilimler ve Doktor Dergisinde yayınlandı.)
7. Renal Yetersizlikli Hastalarda Hospitalizasyonun Kan Basıncı Üzerine Etkisi (Şişli Etfal Hastanesi Dergisinde yayınlandı.)

KONGRE TEBLİĞLERİ :

1. XIV. International Congress of Nephrology, 25-26 May 1997, Sydney / Australia.
2. XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya 97.
3. XV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ve Uluslar arası Yaz Okulu, İzmir'98.

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER:
Diamer Kurucu Üyesi
Türk Nefroloji Derneği
Türk İçHastalıkları Dernegi
DR.NURGÜL GÜVEN


1965 Bulgaristan doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite  eğitimimi Bulgaristan’da tamamladım.
1989 yılında Varna Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru diploması aldım. 
1991 yılında Türkiye’ye geldim.
1993-1997 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi 1.Dahiliye ve  Nefroloji Kliniği’nde ihtisas yaptım.
Aralık-1997 –Nisan-2004 arası Özel Hastanelerde iç hastalıkları uzmanı  olarak çalıştım. Hemodiyaliz eğitimimi İstanbulTıp Fakültesi’nde yaptım 
Temmuz 2004 yılında Hemodiyaliz sertifikası aldım.
Ağustos 2004’te Rentek Diyaliz Merkezinde Sorumlu Uzman olarak göreve başladım,  halen burada çalışmaktayım. Evli ve iki çocuk annesiyim. 


DR. HASAN BASRİ ARÇA

1964 Dinar/Afyonkarahisar doğumluyum.Evli ve 2 çocuk babasıyım.İlk ve ortaokul eğitimimi dinarda,lise eğitimimi denizli lisesinde tamamladım.
1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden,
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum.
2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde hemodiyaliz eğitimimi ,
2010 yılında organ nakli koordinatörlüğü eğitimimi,
2011 yılında Marmara Üniversitesi sağlık kurumları ve hastane işletmeciğinde yüksek lisansımı tamamladım.
1989-1999 yıllarında Güngören sağlık grup başkanı,
2000-2011 yıllarında Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemodiyaliz sorumlu hekimi olarak görev yaptım.
2011 yılında Rentek diyaliz merkezinde sorumlu hekim olarak başladığım görevime halen devam etmekteyim.


UZM. DR. SAVAŞ MARŞAP

1967 Kırşehir doğumluyum. 2009 yılına kadar devlet memuru olarak çalıştım.2009 tarihinden beri Rentek Diyaliz Merkezinde sorumlu uzman hekim olarak görev yapmaktayım.
Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1989)
İhtisas Eğitimi Şisli Etfal Hastanesi (1997)
Diyaliz sertifikası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (2003)
Üyesi olduğu Kurumlar: İstanbul Tabip Odası

Psikoloğumuz

F. SONAY CANBEK

Unvan : Uzman Psikolog / Aile Terapisti (EFTA – TIC sertifika onaylı)
Çalışma Alanı : Klinik - Sağlık Psikolojisi
Doğum Tarihi : 13/03/1974 İSTANBUL

Eğitim
2004-2006 Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı
2000-2004 Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Terapi Eğitimleri
Aile ve Evlilik Terapileri Derneği'nden Aile ve Çift (İlişki) Terapisi,
Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nden Psikodrama ve Grup Terapi,
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneğinden Depresyonun Kognitif Terapisi,
Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezinden Sanatla Psikoterapi,
İçgörü Psikoterapi Merkezinden Psikoanalitik Psikoterapi,
Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden Rorschach Testi.

İş Deneyimleri
2006- Diyatıp Diyaliz Merkezi - Bakırköy
2005- Rentek Diyaliz Merkezi – Şirinevler
2009-2010 Özel bir merkezde yeme bozukluğu olan hastalarla çalıştım.
2007-2008 Kadıköy Belediyesi "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı" Projesi.
2006-2007 "Muzaffer Kuşhan'la Diyet" dergisinde yeme psikolojisi hakkında yazılar yazdım.
2003-2005 Cerrahpaşa Hastanesi, Konsültasyon-Liyazon Servisi'nde satj yaptım.
2003-2003 SSK Nişantaşı Diyaliz Merkezinde staj yaptım.

Sunum ve Projeler
13-15 Mart 2009, Aile İçi Şiddet Olgularında Eksperiyantal Yaklaşım, Çalışma Grubu, V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
16-18 Mart 2007, Diyaliz Hastalarında Aile Terapisi Uygulamaları, Sözel Bildiri, IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
Temmuz 2006, Yüksek Lisans Bitirme projesi, Lise Öğrencilerinde Çok Boyutlu Yaşam Doyum Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1 Nisan-30 Haziran 2005 tarihlerinde Gülbağ Selim Sırrı Tacan İlköğretim Okulu'nda okuyan boşanmış aile çocuklarına yönelik benlik kavramlarını geliştirici bir program hazırladım ve bir grup öğrenci ile birlikte etkinlikler gerçekleştirdim ve istatistik sonuçlarını çıkardım.
30 Haziran-4 Temmuz 2004 tarihlerinde düzenlenen 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi'nde "Akran Zorbalığı" konulu sözlü bildiriyi sundum.
30 Haziran-4 Temmuz 2004 tarihlerinde düzenlenen 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi'nde "Dünyada Psikolog Olmak" konulu bildiriyi sundum.

Dernek Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği
Grup Terapileri ve Psikodrama Derneği
Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
Rorschach ve Projektif Testler Derneği

Hemşirelerimiz

BAŞHEMŞİRE/HÜLYA KAYA


1981 Artvin doğumluyum. Rize Fındıklı Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik mezunuyum. 1998 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hemodiyaliz hemşireliği sertifikası aldım.  2007yılında AÖF sağlık hizmetlerinde yönetim bölümünden mezun oldum. Amerikan hastanesi yoğun bakım hemşireliği ve Esnaf Hastanesinde diyaliz hemşiresi olarak çalıştım. 2004 yılından itibaren Rentek Diyaliz Merkezinde çalışmaktayım. Evli ve 2 çocuk annesiyim. 
Eğitimler:
CPR, EKG, Yoğun Bakım Hemşireliği, Hemodiyaliz
Üye olduğu dernekler: Türk Nefroloji Hemşireleri Derneği


 

FATMA POŞUL

1977 Rize Pazar doğumluyum. Evli 1 çocuk annesiyim. İlk orta ve lise öğretimini Rize Pazar’da tamamladım. 2001 yılında Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Hemodiyaliz Sertifikamı aldım. 2001 yılında beri hemodiyaliz hemşireliği yapmaktayım. 2004 tarihinde Rentek Diyaliz Merkezinde çalışmaya başladım.


ASİYE URAL

1970 Zile doğumluyum.Evli ve bir çocuk annesiyim.İlk ve orta eğitimimi Zilede,Lise eğitimimi Tokat merkezde tamamladım.200-2001 yılında Kartal Eğitimi ve Araştırma Hastanesinde sertifika eğitimimi tamamlayıp sertifikamı aldım.1997 yılında Tokat Topçam Diyaliz Merkezinde çalıştıktan sonra görevime 2011 yılında başladığım Rentek Diyaliz Merkezinde devam etmekteyim.


 

ZEYNEP PACAL

1990 Iğdır doğumluyum.2008 Bakırköy 70.Yıl Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun oldum. 2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diyaliz Teknikerliği bölümünü bitirdim.2012-2015 yıllarında diyalizde çalıştım.2015 yılında Bağcılar Rentek Diyalizde çalışmaya başladım.


GÜLCAN CEYLAN

Rize çayeli doğumluyum. 22 yaşındayım. Çayeli A.H.İ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümünden mezun oldum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 2 yıl diyaliz teknikerliği eğitimi aldım. 2012 yılından beri diyalizde çalışmaktayım.2016 yılında Rentek Diyaliz merkezinde göreve başladım.


DİLEK KİRAZ

1982 Dinar doğumluyum. Evli 2 çocuk annesiyim. Denizli lisesi okudum. Pamukkale Üniversitesi 4 yıllık hemşirelik yüksekokulundan mezun oldum. 1 yıl kadın doğumda bölümünde çalıştım.7 yıl Çankırı Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesinde görev yaptım.2009 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hemodiyaliz hemşirelik sertifikası aldım.4 yıl Diyatıp Diyaliz merkezinde görev yaptım. 2016 yılında Özel Bağcılar Rentek Diyaliz Merkezinde göreve başladım.


SULTAN HAZAR

1989 Malatya doğumluyum. İlköğretim, orta öğretim ve liseyi Adana’da tamamladım.2016 yılında Aydın Üniversitesi Diyaliz bölümünden mezun oldum.2016 yılında Özel Rentek Diyaliz merkezinde diyaliz teknikeri olarak çalışmaya başladım.


OSMAN DEĞİRMENCİ

1994 İstanbul doğumluyum. Üniversite öncesi eğitimimi İstanbul Arel Kolejinde tamamladım.2015 yılında Okan Üniversitesi Diyaliz Bölümünü bitirdim.2016 yılı Temmuz ayından beri Özel Rentek Diyaliz Merkezinde Diyaliz Teknikeri olarak çalışmaktayım.